Om CrowdEyes

Forløbet

CrowdEyes blev grundlagt af Jann Kallehauge i 2014.

I 2016 lancerede vi en MobilApp, som gør det muligt at dele information om glemte sager (hittegods), savnede personer, og bortløbne kæledyr samt vidner til hændelser, også benævnt lost & found. MobilAppen kan benyttes ganske gratis.

I 2018 præsenterede vi en WebApp til professionelle, som er udviklet til administration og håndtering af information om lost & found. Den primære målgruppe er virksomheder, foreninger og andre organisationer, som er udfordret af glemte sager. Men også flygtninge- og humanitære  organisationer, som har behov for personeftersøgninger, kan med fordel benytte WebAppen.

Ideen

Ideen opstod en sen sommeraften for en del år siden. Jann cyklede hjem fra kontoret, og opdagede at noget faldt ud af en forankørende mands taske. Det viste sig at være et sæt nøgler. Manden med tasken fortsatte uforstyrret. Jann samlede nøglerne op, men manden var forsvundet, og vendte ikke tilbage. Jann var derfor efterladt med et sæt nøgler, uden mulighed for at få kontakt til ham.

Lov om hittegods

Det er lovpligtigt at indlevere hittegods til myndighederne, hvis det ikke er muligt at få kontakt til den retmæssige ejer inden for kort tid. Jann indleverede derfor nøglerne til Politiet, men var efterladt med det helt åbenlyse spørgsmål – fik manden mon nogensinde sine nøgler tilbage?

Omfanget er enormt

Ingen kender det samlede omfang, idet oplysninger om lost & found er sparsomme. Det er lykkedes at finde statistiker som viser tal for forsvundne cykler, parkeringsskader og lignende, men der findes ikke samlede statistikker for f.eks. glemte sager.
Efter at vi har talt med en række forlystelser, hoteller og restauranter er vores konklusion dog klar. Omfanget er enormt, og omfatter alt fra hjemmestrikkede huer og vanter til meget værdifulde ting.

Politiet har nedprioriteret hittegods

Det skal ses i lyset af at politiet har nedprioriteret håndteringen af hittegods. Således er beskeden flere steder, at man ikke er interesseret i at modtage hittegods, som derfor ofte smides ud.
Der er således tale om et enormt ressourcespild, som ikke harmonerer med et stigende fokus på bæredygtighed og netop ressourcespild.

Søg flere steder contra et sted

Enkelte virksomheder har udviklet egne services til håndtering af information om glemte sager, og flere er på vej. Typisk er det en side på virksomhedens hjemmeside eller lignede, og fælles for dem alle er, at de er isoleret til kun at omfatte information om glemte sager, der er fundet inden for den pågældendes virksomheds operationsområde.
De der glemte noget, men er usikre på hvor, skal derfor henvende sig flere stedet i deres søgen. Det er meget tidskævende, og får mange til at opgive.

Med den løsning CrowdEyes tilbyder, håndteres information om glemte sager et sted, på tværs af alle samfundslag. Uheldige som har glemt noget, kan derfor søge og finde oplysninger om det et sted.

At det skal være nemt at dele information om lost & found.

At CrowdEyes er den foretrukne digitale platform til håndtering af information om lost & found.

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler i høj grad om hvordan vi bruger klodens ressourcer. CrowdEyes vil gøre det lettere at få glemte sager tilbage, fordi vi mener det vil nedbringe ressourceforbruget og styrke en bæredygtig livsform.

Fællesskab

CrowdEyes ønsker at være omdrejningspunkt i et hvert fællesskab, som hjælper hinanden med lost & found.

Ansvarlighed

CrowdEyes ønsker at gøre det nemt at bidrage med information om lost & found, og derved handle ansvarligt.

Livskvalitet

CrowdEyes ønsker at bidrage til øget vished om lost & found, fordi vished også er livskvalitet.